سامانه ارتباط مردمی و پاسخگویی به شکایات    |    پیگیری پاسخ                   

لطفا کد پیگیری خود را وارد نمائید


 

 
  

 
         

این سامانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است