سامانه ارتباط مردمی و پاسخگویی به شکایات    |    پیگیری پاسخ        

 
 نام و نام خانوادگی    
 تلفن تماس    
 آدرس پست الکترونیکی    
 
 موضوع    
 شرح

 

   
 پیوست
(zip, doc,jpg)
  
 

            

 
این سامانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است